Wat je moet weten

Zit je met vragen? Dan kan je er op deze pagina vast een antwoord op vinden.
Toch niet gevonden wat je zoekt? Contacteer ons en we helpen je graag verder.

Je kan hieronder ook de antwoorden per thema terugvinden.

Onze visie

Zorg met een hart

Bij De Zorgfamilie wordt veel aandacht besteed aan liefdevol en respectvol omgaan met elkaar. Vanuit onze familiale waarden en normen hechten we belang aan een warme zorg, aan zorg met een hart.

Personeel en minimumbestaffing

We hanteren een ruime personeelsbezetting. Hierdoor kunnen we een kwalitatieve zorg bieden in een aangenaam werkklimaat voor onze medewerkers. Dit komt onze bewoners en het personeel ten goede.

Maatschappelijke rol

We hebben een maatschappelijke rol ter vervullen als woon- en zorgcentrum. Via onze nauwe contacten en samenwerkingen met thuiszorgcentra, de ziekenhuizen in de buurt, sociale diensten, mantelzorgers en de plaatselijke huisartsen vangen we bejaarden op naarmate hoogdringendheid. Ook partners van bewoners krijgen extra ondersteuning. En bejaarden die in de buurt wonen en een opname plannen worden reeds op voorhand opgevangen en opgevolgd.

 

Waardig levenseinde

De Zorgfamilie beschikt over een palliatief team. Dit team bestaat uit verpleegkundigen, een kinesist en een zorgkundige en wordt ondersteund door een raadgevende arts. We hebben ook een samenwerkingsverband met het Palliatief Netwerk Antwerpen. Wij staan open voor euthanasie-aanvragen indien deze door de huisarts ondersteund worden. Er kan ook een LEIF-arts geconsulteerd worden.

 

Rondleiding & inschrijving

Hoe maak ik best een afspraak voor een rondleiding?

lndien een opname zich opdringt, kan u telefonisch met ons contact opnemen en spreken we ter plaatse af voor een kennismakingsgesprek en een korte rondleiding. Zo kan u de sfeer in Residentie Ruggeveld aanvoelen en kijken of het u bevalt. lndien het een niet-dringende plaatsing betreft kan u mogelijks al vele antwoorden op uw vragen terugvinden via deze website. We kiezen om een individuele rondleiding te geven op maat.

Zijn er vaste rondleidingen waar ik kan aan deelnemen?

We kiezen voor afspraken op maat en maken graag tijd voor u. Contacteer ons via 03 369 36 00 en we overlopen samen met u de mogelijkheden.

Hoe kan ik mezelf of een familielid inschrijven?

Neem hiervoor contact op, dit kan u telefonisch of online doen. We begeleiden u graag doorheen het inschrijvingsproces.

Wat is de gemiddelde wachttijd voor een kamer?

We werken niet met lange wachtlijsten omdat ervaring ons leert dat dit geen goede oplossing is. We geven voorrang aan dringende opnames. Samen met u kijken we naar de eventuele duur van de opname en bespreken we indien mogelijk is tijdelijke oplossingen.

Wat is de wachttijd?

Het is moeilijk om een gemiddelde wachttijd in te schatten. We geven voorrang aan personen die wegens een hoge hulpbehoevendheidsgraad niet meer in staat zijn om alleen thuis te blijven.

Waneer kan ik bewoners bezoeken?

Men is vrij om op bezoek te komen. Wel vragen we om de zorgmomenten en de maaltijden te respecteren. In de namiddag is er ook gelegenheid tussen 13:30u en 17u om een bezoekje te brengen aan de cafetaria.

Kan ik komen eten als bezoeker?

Als partner van een bewoner kan u mee komen genieten van de lekkere maaltijden. Ook als u wacht op een opname, kan u reeds komen eten. Op dit moment is het organisatorisch niet mogelijk om als bezoeker te komen mee-eten.

Meedoen aan activiteiten

U bent altijd welkom als bezoeker en kan meedoen met een activiteit. Wel is niet elke activiteit geschikt voor externen en bieden we tal een planning op maat van onze bejaarden. Uiteraard kan u wel bij optredens, verjaardagsnamiddagen enz. aanwezig zijn. U kan ons huiskrantje volgen voor de kalender op maat.

Werken

Waar kan ik solliciteren?

U kan online solliciteren via de website van De Zorgfamilie. U kan ook steeds contact opnemen via e-mail.

Welke profielen zoeken jullie?

Openstaande vacatures kan u raadplegen op de website van De Zorgfamilie.

Kan ik me aanmelden als vrijwilliger

We zijn bij De Zorgfamilie heel dankbaar voor alle helpende handen. U kan zich online aanmelden als vrijwilliger via de website van De Zorgfamilie. U kan ook steeds contact opnemen via e-mail.

Bezoeken

Kan ik op elk moment van de dag Residentie Ruggeveld bezoeken?

We hanteren vrije bezoekuren. Wel vragen we om rekening te houden met de zorgmomenten in de voormiddag en de maaltijden.

Kan ik komen eten in Residentie Ruggeveld als bezoeker?

Partners van bewoners kunnen komen eten in Residentie Ruggeveld.

Zijn er activiteiten die ik mee kan doen als bezoeker?

U kan steeds online of in het huiskrantje de kalender volgen. We betrekken graag onze familie bij allerhande activiteiten.